GRAĐEVINSKA KEMIJA
početna proizvodi o nama kontakt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
© Copyright 2014 Kem-Grad d.o.o. Sva prava pridržana.
Design by Parcus d.o.o.
 
energetski učinkovita boja, energetski štedljiva boja, zeleni proizvod, ušteda energije, MIG ESP Energie SParfarbe, Dramix RC 80/60 BN Multifil 12 Rubne trake za glazure Dilatacijske trake za estrih Estrich Ver-fiber Kem-grad Kemgrad Dugo Selo Lak za kulir beton Paste za kulir Impregnacije za kulir Oplatni premazi Geficel-pjenasta folija Folija za zvučnu izolaciju Pjenasta folija-Geficel Dilatacijski profil-Gefidehn Pribor za estrih PP vlakna Hidroizolacije za balkone Vlakna, ulja, Dodaci za beton, Dodaci betonu, Aditivi za beton, Dodatak betonu, Dodaci za betonsku galanteriju, Superplastifikatori, Superplastifikatori za beton, Plastifikatori, Plastifikatori za beton, Aeranti, Usporivači, Usporivač za beton, Usporivač vezanja, Dodaci za zimsko betoniranje, Dodatak za betoniranje pri niskim temperaturama, Sredstva za vodonepropusnost, Dodaci za vodonepropusnost, Vodonepropusni beton, Super mel konc., Leiquol 2000, Antimrazin konc., Zimsko betoniranje, Plastoaerant A.E.A., Concret L-BV 10, Usporivač VZ, Usporivač vezanja, Dodaci za estrihe, Dodaci za glazure, Aditivi za glazure, Aditivi za estrih, Rubna traka za estrih, Folija za estrih, Folije za estrih, Folija za glazuru, Folije za glazure, Oplatna ulja, Oplatno ulje, Ulja za kalupe, Premazi za odvajanje od oplate, Biološki razgradiva ulja, Ekološka oplatna ulja, Ulje za oplate, Ulje za metalne oplate, Ulje za plastične oplate, Ulja za drvene oplate, Ulja za odvajanje kalupa, Oplatno ulje FTM, Kerotren, Kero-trenn, Sredstvo za odvajanje oplate od betona, Specijal šprica, Šprica za oplatna ulja, Šprice za oplatna ulja, Šprice za ulje, Curing, Njega svježeg betona, Sredstva za njegu betona, Zaštita betona, Eko zaštita betona i estriha, Masa za hidroizolaciju, Elastik masa 2K, Bitumen lateks, Mase za hidroizolaciju na bazi cementa, Mase za hidroizolaciju na bazi bitumena, Hidroizolacija, Zaštita od vlage, Hladni bitumenski premazi, Bitumenski premazi, Bitumen, Blic cement
, Brzi cement, Brzovezajući cement, S-N veza, Veza staro-novo, Emulzija za prionljivost, Vlakna za beton, Vlakna za estrih, Vlakna za glazure, Vlakna za armiranje betona, Polipropilenska vlakna, Čelična vlakna-Dramix, Čelična vlakanca, Polipropilenska vlakanc, Vlakanca od polipropilena, Vlakna za mikroarmiranje, Dramix čelična vlakna, Dramix-čelična vlakna, Dramix vlakna, Čelična vlakna tipa Dramix, Dramix RL 45/50 BN, Dramix RC 65/35 BN, Dramix RC 65/60 BN, Wiremix W 30, Wiremix W 35, Wiremix W 40, Wiremix W 50, Vlakna za smanjenje pukotina, Mikroarmiranje betona, Mikroarmiranje estriha, Staklena vlakna, Vlakanca za beton, Mikroarmiranje, Mikrovlakna, Vlakna čelična, Mikroarmirani beton, Vlakna za mlazni beton, Vlakna za industrijske podove